Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

11

Februari

42%

-

11

Mars

43%

-

11

April

45%

15°

-

13

Maj

50%

19°

-

16

Juni

56%

23°

-

15

Juli

60%

26°

-

11

Augusti

63%

26°

-

10

September

62%

22°

-

9

Oktober

55%

16°

-

10

November

42%

-

10

December

37%

-

11