Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-2°

-

11

Februari

44%

-1°

-

11

Mars

46%

-

12

April

46%

12°

-

14

Maj

51%

16°

-

18

Juni

58%

20°

-

16

Juli

64%

24°

-

11

Augusti

67%

24°

-

10

September

66%

20°

-

9

Oktober

57%

14°

-

10

November

45%

-

10

December

39%

-

11