Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-1°

-

11

Februari

46%

-

10

Mars

46%

-

11

April

47%

14°

-

13

Maj

52%

18°

-

17

Juni

58%

22°

-

15

Juli

63%

25°

-

11

Augusti

66%

25°

-

10

September

66%

22°

-

9

Oktober

57%

15°

-

10

November

46%

-

10

December

40%

-

11