Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

12

Februari

40%

-

11

Mars

41%

-

12

April

44%

14°

-

13

Maj

48%

19°

-

16

Juni

54%

22°

-

15

Juli

56%

25°

-

11

Augusti

60%

25°

-

10

September

59%

21°

-

10

Oktober

52%

15°

-

11

November

40%

-

11

December

36%

-

12