Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

20

Februari

24%

-

15

Mars

30%

-

18

April

36%

12°

-

15

Maj

38%

15°

-

16

Juni

39%

18°

-

14

Juli

37%

20°

-

12

Augusti

39%

20°

-

15

September

35%

17°

-

15

Oktober

27%

14°

-

18

November

25%

10°

-

19

December

18%

-

19