Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

21

Februari

24%

-

15

Mars

30%

-

18

April

37%

12°

-

15

Maj

39%

15°

-

16

Juni

39%

18°

-

15

Juli

37%

20°

-

13

Augusti

39%

20°

-

15

September

36%

17°

-

16

Oktober

28%

14°

-

19

November

25%

10°

-

19

December

19%

-

20