Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

20

Februari

25%

15

Mars

31%

10°

17

April

39%

12°

15

Maj

41%

16°

12°

15

Juni

41%

18°

14°

14

Juli

39%

20°

17°

13

Augusti

42%

20°

18°

15

September

37%

18°

17°

15

Oktober

28%

14°

14°

18

November

26%

10°

12°

18

December

20%

19