Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

20

Februari

32%

-

16

Mars

32%

-

18

April

34%

10°

-

16

Maj

33%

13°

-

16

Juni

31%

16°

-

15

Juli

29%

17°

-

16

Augusti

30%

17°

-

17

September

28%

15°

-

18

Oktober

27%

12°

-

17

November

26%

-

18

December

24%

-

19