Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

19

Februari

29%

-

15

Mars

29%

-

19

April

32%

10°

-

17

Maj

32%

13°

-

16

Juni

30%

16°

-

15

Juli

27%

17°

-

16

Augusti

29%

17°

-

17

September

28%

15°

-

18

Oktober

27%

12°

-

18

November

22%

-

20

December

17%

-

19