Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

20

Februari

26%

-

15

Mars

30%

-

18

April

35%

10°

-

15

Maj

34%

13°

-

16

Juni

33%

16°

-

14

Juli

31%

18°

-

15

Augusti

33%

17°

-

16

September

30%

15°

-

17

Oktober

27%

12°

-

18

November

26%

-

17

December

19%

-

18