Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

20

Februari

34%

-

16

Mars

32%

-

19

April

34%

10°

-

17

Maj

32%

13°

-

16

Juni

30%

16°

-

15

Juli

27%

17°

-

16

Augusti

28%

17°

-

17

September

25%

15°

-

18

Oktober

26%

12°

-

18

November

25%

-

19

December

25%

-

19