Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

20

Februari

24%

-

16

Mars

26%

-

19

April

32%

10°

-

16

Maj

33%

14°

-

16

Juni

33%

16°

-

14

Juli

30%

18°

-

14

Augusti

32%

18°

-

16

September

28%

15°

-

17

Oktober

25%

12°

-

18

November

23%

-

19

December

17%

-

19