Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-

24

Februari

22%

-

18

Mars

22%

-

22

April

30%

10°

-

18

Maj

30%

13°

-

19

Juni

27%

16°

-

19

Juli

23%

16°

-

20

Augusti

25%

16°

-

20

September

21%

14°

-

23

Oktober

18%

11°

-

24

November

13%

-

23

December

8%

-

24