Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-

19

Februari

26%

-

15

Mars

26%

-

19

April

30%

10°

-

16

Maj

29%

13°

-

16

Juni

27%

16°

-

15

Juli

24%

17°

-

16

Augusti

26%

17°

-

17

September

24%

15°

-

19

Oktober

23%

12°

-

20

November

16%

-

20

December

11%

-

20