Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

20

Februari

30%

-

16

Mars

31%

-

19

April

34%

10°

-

17

Maj

33%

13°

-

16

Juni

31%

16°

-

15

Juli

29%

18°

-

16

Augusti

31%

17°

-

17

September

29%

15°

-

18

Oktober

28%

12°

-

18

November

26%

-

19

December

22%

-

19