Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

20

Februari

25%

-

15

Mars

29%

-

18

April

36%

11°

-

15

Maj

38%

14°

-

16

Juni

35%

17°

-

15

Juli

31%

18°

-

15

Augusti

33%

18°

-

17

September

31%

16°

-

17

Oktober

28%

13°

-

19

November

25%

-

18

December

18%

-

19