Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

24%

-

13

Mars

29%

10°

-

16

April

32%

12°

-

15

Maj

38%

16°

-

14

Juni

39%

19°

-

12

Juli

35%

21°

-

11

Augusti

38%

21°

-

13

September

37%

19°

-

12

Oktober

32%

15°

-

13

November

26%

10°

-

15

December

21%

-

15