Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

20

Februari

24%

-

16

Mars

28%

-

18

April

31%

10°

-

16

Maj

34%

14°

-

16

Juni

33%

17°

-

15

Juli

30%

19°

-

14

Augusti

33%

18°

-

16

September

31%

16°

-

16

Oktober

28%

13°

-

17

November

26%

-

19

December

20%

-

18