Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

19

Februari

25%

-

14

Mars

31%

10°

-

17

April

38%

13°

-

14

Maj

40%

16°

-

15

Juni

40%

19°

-

13

Juli

40%

21°

-

12

Augusti

41%

21°

-

14

September

37%

18°

-

14

Oktober

29%

15°

-

17

November

25%

11°

-

17

December

19%

-

18