Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

17

Februari

24%

-

13

Mars

30%

10°

-

16

April

35%

12°

-

14

Maj

41%

16°

-

13

Juni

42%

19°

-

12

Juli

37%

22°

-

11

Augusti

41%

21°

-

12

September

38%

19°

-

12

Oktober

33%

15°

-

13

November

25%

10°

-

16

December

20%

-

15