Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

20

Februari

23%

-

15

Mars

29%

-

18

April

33%

11°

-

16

Maj

38%

15°

-

15

Juni

38%

18°

-

14

Juli

33%

20°

-

13

Augusti

37%

20°

-

15

September

35%

18°

-

14

Oktober

31%

14°

-

16

November

25%

-

19

December

20%

-

19