Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

18

Februari

27%

-

14

Mars

32%

10°

-

15

April

39%

12°

-

14

Maj

43%

16°

-

14

Juni

44%

19°

-

11

Juli

41%

21°

-

10

Augusti

44%

21°

-

12

September

40%

18°

-

12

Oktober

34%

15°

-

14

November

27%

10°

-

16

December

20%

-

17