Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

18

Februari

25%

-

14

Mars

31%

10°

-

16

April

37%

12°

-

15

Maj

40%

16°

-

15

Juni

40%

19°

-

12

Juli

39%

21°

-

11

Augusti

41%

21°

-

13

September

38%

18°

-

13

Oktober

32%

14°

-

15

November

26%

10°

-

17

December

20%

-

18