Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

10°

20

Februari

27%

15

Mars

34%

10°

16

April

44%

12°

10°

14

Maj

46%

15°

11°

14

Juni

46%

18°

14°

12

Juli

46%

20°

16°

11

Augusti

46%

20°

16°

13

September

42%

18°

16°

14

Oktober

32%

15°

15°

16

November

28%

11°

13°

18

December

22%

11°

19