Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-

22

Februari

22%

-

17

Mars

26%

-

20

April

32%

10°

-

17

Maj

36%

14°

-

17

Juni

35%

16°

-

17

Juli

31%

18°

-

16

Augusti

34%

17°

-

18

September

29%

15°

-

19

Oktober

25%

12°

-

20

November

22%

-

21

December

16%

-

21