Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

19

Februari

24%

-

15

Mars

28%

-

17

April

31%

11°

-

16

Maj

34%

14°

-

16

Juni

33%

17°

-

14

Juli

30%

19°

-

13

Augusti

34%

19°

-

15

September

32%

17°

-

15

Oktober

28%

13°

-

16

November

25%

-

18

December

20%

-

18