Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

19

Februari

25%

-

14

Mars

31%

10°

-

16

April

38%

12°

-

14

Maj

40%

16°

-

14

Juni

41%

19°

-

13

Juli

40%

21°

-

11

Augusti

41%

20°

-

13

September

38%

18°

-

13

Oktober

30%

15°

-

16

November

26%

10°

-

17

December

19%

-

18