Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

26%

-

13

Mars

32%

10°

-

16

April

39%

13°

-

13

Maj

41%

16°

-

14

Juni

43%

19°

-

12

Juli

40%

21°

-

11

Augusti

42%

21°

-

13

September

39%

18°

-

13

Oktober

32%

15°

-

15

November

27%

10°

-

16

December

22%

-

17