Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

30°

-

9

Februari

39%

31°

-

9

Mars

38%

32°

-

15

April

39%

31°

-

15

Maj

34%

31°

-

16

Juni

23%

29°

-

6

Juli

15%

27°

-

3

Augusti

13%

28°

-

4

September

23%

29°

-

13

Oktober

31%

30°

-

21

November

34%

30°

-

18

December

33%

29°

-

9