Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

29°

-

5

Februari

38%

31°

-

7

Mars

36%

31°

-

13

April

39%

31°

-

15

Maj

37%

30°

-

16

Juni

30%

29°

-

11

Juli

22%

27°

-

6

Augusti

17%

28°

-

8

September

26%

29°

-

18

Oktober

31%

29°

-

22

November

34%

29°

-

15

December

33%

29°

-

7