Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

31°

-

13

Februari

43%

32°

-

11

Mars

39%

32°

-

15

April

40%

32°

-

15

Maj

34%

31°

-

14

Juni

22%

29°

-

3

Juli

20%

28°

-

2

Augusti

16%

28°

-

5

September

17%

30°

-

10

Oktober

21%

31°

-

22

November

32%

30°

-

21

December

35%

31°

-

13