Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

30°

-

13

Februari

42%

31°

-

14

Mars

42%

31°

-

16

April

42%

31°

-

15

Maj

37%

30°

-

15

Juni

29%

28°

-

4

Juli

25%

27°

-

2

Augusti

22%

28°

-

3

September

29%

29°

-

10

Oktober

35%

30°

-

18

November

39%

30°

-

20

December

36%

29°

-

15