Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

29°

-

14

Februari

40%

29°

-

13

Mars

39%

30°

-

16

April

38%

30°

-

16

Maj

33%

28°

-

14

Juni

24%

26°

-

4

Juli

20%

25°

-

3

Augusti

16%

25°

-

4

September

18%

27°

-

9

Oktober

26%

28°

-

20

November

33%

28°

-

21

December

33%

28°

-

15