Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

31°

-

14

Februari

41%

31°

-

12

Mars

39%

31°

-

16

April

39%

32°

-

15

Maj

33%

30°

-

13

Juni

22%

28°

-

3

Juli

20%

27°

-

3

Augusti

16%

27°

-

5

September

16%

29°

-

9

Oktober

22%

30°

-

21

November

32%

30°

-

21

December

33%

30°

-

14