Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

30°

-

14

Februari

43%

31°

-

13

Mars

40%

31°

-

15

April

40%

31°

-

13

Maj

34%

30°

-

9

Juni

26%

27°

-

1

Juli

26%

26°

-

1

Augusti

19%

27°

-

3

September

16%

28°

-

9

Oktober

23%

29°

-

18

November

30%

29°

-

20

December

32%

29°

-

13