Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

28°

26°

15

Februari

55%

29°

27°

15

Mars

52%

28°

26°

18

April

57%

27°

26°

16

Maj

52%

25°

25°

18

Juni

48%

24°

24°

18

Juli

54%

23°

23°

17

Augusti

57%

23°

22°

14

September

60%

24°

23°

11

Oktober

62%

25°

23°

11

November

61%

26°

24°

12

December

60%

28°

25°

12