Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

28°

28°

15

Februari

54%

28°

28°

15

Mars

51%

28°

28°

15

April

56%

26°

27°

11

Maj

52%

25°

26°

11

Juni

52%

23°

25°

12

Juli

55%

22°

24°

10

Augusti

58%

22°

24°

9

September

60%

23°

24°

8

Oktober

61%

25°

25°

8

November

60%

26°

26°

10

December

59%

27°

27°

11