Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

28°

27°

15

Februari

54%

29°

28°

14

Mars

52%

28°

28°

15

April

57%

27°

27°

11

Maj

52%

25°

26°

11

Juni

50%

24°

25°

12

Juli

55%

23°

24°

11

Augusti

58%

23°

23°

9

September

61%

24°

24°

8

Oktober

62%

25°

24°

7

November

61%

26°

25°

10

December

59%

28°

26°

11