Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

44%

-

11

Mars

51%

13°

-

11

April

54%

16°

-

12

Maj

56%

20°

-

12

Juni

63%

24°

-

9

Juli

72%

28°

-

6

Augusti

69%

27°

-

8

September

63%

23°

-

8

Oktober

52%

18°

-

10

November

42%

12°

-

11

December

40%

-

12