Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

42%

-

12

Mars

48%

10°

-

13

April

50%

13°

-

13

Maj

51%

18°

-

14

Juni

58%

22°

-

11

Juli

68%

25°

-

8

Augusti

65%

24°

-

9

September

60%

21°

-

9

Oktober

49%

16°

-

11

November

40%

10°

-

12

December

37%

-

12