Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-3°

-

15

Februari

43%

-3°

-

14

Mars

43%

-2°

-

16

April

42%

-

18

Maj

41%

-

19

Juni

45%

10°

-

17

Juli

54%

14°

-

15

Augusti

52%

13°

-

15

September

49%

10°

-

14

Oktober

45%

-

13

November

41%

-

14

December

42%

-2°

-

14