Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

14

Februari

35%

-

13

Mars

39%

-

14

April

41%

10°

-

15

Maj

40%

14°

-

17

Juni

45%

18°

-

16

Juli

54%

21°

-

13

Augusti

52%

20°

-

14

September

48%

17°

-

12

Oktober

39%

12°

-

12

November

32%

-

13

December

31%

-

13