Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-1°

-

15

Februari

37%

-

14

Mars

39%

-

16

April

39%

-

17

Maj

38%

10°

-

19

Juni

42%

14°

-

18

Juli

50%

17°

-

15

Augusti

48%

17°

-

16

September

46%

14°

-

14

Oktober

40%

-

13

November

34%

-

14

December

33%

-

15