Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

14

Februari

37%

-

12

Mars

45%

11°

-

13

April

49%

15°

-

13

Maj

50%

19°

-

14

Juni

57%

23°

-

11

Juli

66%

27°

-

9

Augusti

63%

26°

-

10

September

58%

22°

-

10

Oktober

45%

17°

-

12

November

34%

10°

-

12

December

30%

-

13