Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

40%

-

13

Mars

42%

-

15

April

42%

-

16

Maj

42%

11°

-

18

Juni

46%

15°

-

16

Juli

55%

18°

-

13

Augusti

53%

17°

-

14

September

49%

14°

-

13

Oktober

43%

-

13

November

38%

-

14

December

38%

-

13