Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

14

Februari

34%

-

13

Mars

41%

-

14

April

44%

13°

-

14

Maj

44%

17°

-

16

Juni

50%

21°

-

14

Juli

58%

24°

-

11

Augusti

56%

23°

-

12

September

52%

20°

-

11

Oktober

40%

14°

-

12

November

31%

-

13

December

28%

-

13