Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

16

Februari

30%

-

14

Mars

39%

10°

-

15

April

44%

14°

-

15

Maj

44%

18°

-

16

Juni

51%

22°

-

13

Juli

59%

25°

-

11

Augusti

56%

24°

-

12

September

53%

21°

-

11

Oktober

37%

15°

-

13

November

25%

-

14

December

20%

-

15