Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

15

Februari

34%

-

13

Mars

42%

10°

-

14

April

47%

14°

-

14

Maj

48%

18°

-

15

Juni

55%

22°

-

12

Juli

63%

26°

-

10

Augusti

60%

25°

-

11

September

56%

21°

-

10

Oktober

43%

16°

-

12

November

31%

-

13

December

27%

-

14