Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

15

Februari

32%

-

13

Mars

41%

10°

-

14

April

45%

14°

-

14

Maj

46%

19°

-

15

Juni

52%

23°

-

13

Juli

61%

26°

-

10

Augusti

58%

25°

-

12

September

54%

22°

-

11

Oktober

40%

16°

-

12

November

28%

-

13

December

24%

-

14