Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

15

Februari

38%

-

14

Mars

39%

-

16

April

40%

-

17

Maj

39%

11°

-

18

Juni

43%

15°

-

17

Juli

52%

18°

-

14

Augusti

50%

17°

-

15

September

47%

14°

-

13

Oktober

40%

-

13

November

34%

-

14

December

34%

-

14